تاریخ ثبت: 1398/04/15

 انجمن "جغرافیا و برنامه‌ریزی مناطق مرزی ایران" به پیشنهاد آقای دکتر عیسی ابراهیم ­زاده، استاد جغرافیا و برنامه­ ریزی شهری- منطقه­ ای دانشگاه سیستان و بلوچستان و مشورت تعدادی از سایر اعضای هیات علمی دانشگاه­های ­کشور، در سال ۱۳۹۱مطرح گردید. هدف از اساس نیاز به شکل گیری این انجمن علمی، عمدتا به‌منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي برنامه ریزی مناطق مرزی و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي مربوطه، همچنین انجام تحقيقات علمي، پژوهشی، اقتصادی، فرهنگي و اجتماعی در سطح ملي و بين‌المللي با همکاری محققان و متخصصاني­ كه به گونه‌اي با علم جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی و علوم مشابه سر و كار دارند و ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز؛ در عین حال همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه های علمي موضوع فعاليت انجمن.


نظرات کاربرانورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1398/06/14
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1398/06/20
  • کنفرانس1398/06/21

نشریات خارجی

WOS indexed journal

Scopus indexed journal

 

نشریات داخلی