تاریخ ثبت: 1398/04/16

 

Dr.
Farzad Hejazi
Department of Civil
Engineering
,
Faculty of Engineering
,
Universiti Putra Malaysia,
43400 UPM Serdang, Selangor

Dr. Farzad Hejazi
Department of Civil Engineering ,
Faculty of Engineering,
Universiti Putra Malaysia,
43400 UPM Serdang, Selangor

 

Other appointment :
1)Innovation Coordinator, Faculty of Engineering
2) Research Coordinator, Structural Unit, Department of Civil

Engineering Field of Expertise:
Structural Engineering, Structural Dynamic, Vibration, Finite Element Method, Inelastic Analysis, Earthquake, Damper Device, Vibration Dissipation Systems, Active and Passive Structural Control Systems, Optimization, Computer Program Coding, Structure Simulation

 

 برای دریافت رزومه کامل پروفسور حجازی اینجا کلیک کنید
.


نظرات کاربرانورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1398/06/14
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1398/06/20
  • کنفرانس1398/06/21

نشریات خارجی

WOS indexed journal

Scopus indexed journal

 

نشریات داخلی