تاریخ ثبت: 1398/03/02

  بدینوسیله به استحضار کلیه شرکت کنندگان در همایش می رساند با تلاش کمیته علمی همایش امکان چاپ کلیه مقالات پذیرفته شده در همایش در مجلات ISI و Scopus مورد تایید وزارت عاوم و دانشگاه آزاد میسر گردیده است .  لیست مجلات به شرح ذیل میباشد:

 

WOS indexed journal

 

Scopus indexed journal

 

  مجلات داخلی

 

 


نظرات کاربرانورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1398/06/14
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1398/06/20
  • کنفرانس1398/06/21

نشریات خارجی

WOS indexed journal

Scopus indexed journal

 

نشریات داخلی