تاریخ ثبت: 1398/04/15

 

انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران با حضور اساتید، کارشناسان و مدیران برجسته کشور و به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی مدیریت و مهندسی پسماند و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مدیریت پسماند تشکیل شده است.  این انجمن از وزارت علوم تحقیقات و فناوری مجوز تأسیس دریافت نموده است.  اولین مجمع عمومی عادی انجمن در خردادماه ۱۳۹۰ برگزار شد و در دی ماه ۱۳۹۰ به ثبت رسید.

وظایف و فعالیت ها

همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.
انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای
با علم محیط زیست و پسماند سر و کار دارند.
تهیه ی طرح های جامع پسماند برای شهرداری‌ها، استانداری‌ها و وزارت کشور.
ارائه خدمات آموزشی و برگذاری کارگاههای تخصصی در زمینه های مهندسی و مدیریت پسماند برای شهرداری‌ها، استانداری‌ها و وزارت کشور.
مشاوره علمی و انجام طرح های پژوهشی در زمینه های مربوط.
برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی.
تهیه و تدوین مقالات علمی و کتب تخصصی در زمینه مهندسی و مدیریت پسماند.
انتشار کتب و نشریات علمی.


نظرات کاربرانورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1398/06/14
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1398/06/20
  • کنفرانس1398/06/21

نشریات خارجی

WOS indexed journal

Scopus indexed journal

 

نشریات داخلی