عضوکمیته علمی: دکتر علیرضا رضایی - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
عضوکمیته علمی : مهندس سجاد جلیلیان - دانشگاه تهران
عضوکمیته علمی : مهندس ایمان یوسفی - دانشگاه علم وصنعت - مدیر اجرایی مجمع مهندسی توسعه
عضوکمیته علمی : دکتر مریم مسکنتی - دانشگاه آزاد اسلامی
عضو شورای سیاستگذاری و کمیته علمی گروه کنفرانس: دکتر مهدی محرابی
عضوکمیته علمی : دکترسعید گیوه چی - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
عضوکمیته علمی : دکتر محمد رضا رسولی - دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
سخنران اصلی : دکتر متین خبره دانشگاه چالمرز سوئد
عضوکمیته علمی : دکتر مهرداد حاجیان زیدی مدرس دانشگاه تهران
عضو کمیته علمی : دکتر صادق صیدبیگی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

عضو کمیته علمی : دکتر شاهرخ شاهرخی - شهردار شیروان
عضو کمیته علمی : دکترزهرا قلی زاده- دانشکده شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
عضو کمیته علمی : دکتر علی غاقل- عضو شورای اسلامی شهر شیرولن
عضو کمیته علمی : دکتر محمد نقصان آبادی ؛ دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه یزد
عضو کمیته علمی : دکتر یزدان خردمند- دانشگاه آزاد اسلامی شیروان
عضو کمیته علمی : دکتر فرزاد قادی- دانشگاه آزاد اسلامی شیروان
عضو کمیته علمی : دکتر مجتبی علیزاده  - دانشگاه آزاد اسلامی
عضو کمیته علمی : مهندس الهام شریفیان - دانشگاه یزد
عضو کمیته علمی : دکتر محمد معنمدی - دانشگاه آزاد اسلامی شیروان


 


ورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1398/06/14
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1398/06/20
  • کنفرانس1398/06/21

نشریات خارجی

WOS indexed journal

Scopus indexed journal

 

نشریات داخلی